Sme občianske zduženie Babka Dedko sú nám všetko OZ.

Slovenská spoločnosť starne a s vyššou priemernou dĺžkou života je potrebná starostlivosť o seniorov.
Naše združenie je zamerané na aktívnu činnosť a starostlivosť o seniorov. Najviac oslabená skupina v spoločnosti sú seniori, preto sme sa zamerali na túto cieľovú skupinu. Bohaté skúsenosti máme získané z vlastného rodinného prostredia, ktoré vyústili do založenia OZ. Našu pomoc vykonávame v Bratislave, Trnave a okolí.

Našimi projektami poskytujeme seniorom nové podnety na ich sebarealizáciu, zlepšenie zdravia. Zabezpečujeme im socializáciu, zlepšenie manuálnej zručnosti, fyzickej kondície, stabilizáciu, silu a následne dôveru v seba nakoľko nadobúdajú schopnosť udržať si čo najdlhšie samoobslužné činnosti. Poskytujeme im možnosť vyjadriť sa na rôzne témy kde môžu odovzdať svoje cenné skúsenosti, zapájame ich do priamej tvorbe aktivít. Vraciame im chuť do života a premieňame jeseň života na príjemné, plnohodnotné obdobie.

Dobrovoľníctvo

Páči sa Vám naše poslanie? Môžete sa zapojiť do aktivít nášho občianskeho združenia „Babka dedko sú nám všetko OZ“
Ak máte čas a chuť pomôcť a vytvoriť pozitívny pocit v životoch starších ľudí, môžete sa zapojiť do rôznych aktivít, ktoré organizujeme. Vaša dobrovoľnícka práca môže mať pozitívny vplyv na pocity samoty, izolácie a zvýšenie kvality života našich seniorov.Vaša účasť je dôležitá pre náš spoločný cieľ – poskytnúť starším ľuďom lásku, starostlivosť a dôstojný život. Spoločne môžeme vytvoriť krásne prostredie, kde sa naši seniori budú cítiť potrební a milovaní.

Ak máte záujem zapojiť sa do našej dobrovoľníckej práce alebo máte akékoľvek otázky, prosím, kontaktujte nás.